Łysa Góra

Łysa Góra ( 448 m n.p.m. między Wójtową a Pagorzyną) wchodzi w skład tak zwanych –  pogórzy średnich – o zaokrąglonych wypukło – wklęsłych stokach. Ich wierzchowiny sięgają od 350 do 500 m n.p.m. Kąt nachylenia stoków wynosi koło 8o – 15o, miejscami może dochodzić do 20o. Obejmują one: ciąg wzniesień we wschodniej części gminy pomiędzy Bednarką a Pagorzyną (Las Rękaw, Las Biczewskiego, Łysa Góra – 448 m n.p.m.); wzniesienia w strefie granicznej Krygu i Męciny Wielkiej (Krygowska Góra – 491 m n.p.m.) oraz wzniesienia na przedpolu Magury Wątkowskiej; Ostrzeż – 427 m n.p.m.; Cieklińska Góra – 513 m.n.p.m.).