Uroczysko „Pięty” – [Fotoszuflada X]

16 listopada 2011

Uroczysko „Pięty” położone w naturalnym obniżeniu pomiędzy dwoma pasmami niewysokich wzniesień. Od południa graniczy z Płaskowyżem Suchedniowskim, a od północnego wschodu z południową częścią Garbu Gielniowskiego z tzw. Wzgórzami Niekłańsko – Bliżyńskimi. Podłoże stanowią głównie gleby bielicowe, częściowo oglejone. Miejscami występuje podłoże gliniaste, które jest mniej przepuszczalne. To powoduje stałe wysokie zawilgocenie podłoża.
Jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozległych obszarów łąk i mokradeł w północnej części województwa świętokrzyskiego. Stanowi oazę bioróżnorodności o niezaprzeczalnych walorach naukowo – poznawczych. Dzięki zróżnicowaniu siedliskowemu – od bagien po suche skrawki wrzosowisk na niewielkich pagórkach cechuje się niespotykaną liczbą gatunków roślin i zwierząt.

Więcej o tym miejscu: Przyroda Skarżyska

 

Zdjęcia uroczyska i okolic zostały wykonane w listopadzie 2006 roku aparatem Canon A95.