Fotoszuflada XI – Zima. Rydno i okolice.

Pierwszy wpis w nowym roku – z racji niesprzyjającej fotografowaniu aury – wykopaliska z fotoszuflady.

Zdjęcia wykonane w lutym 2008 roku, aura zimowa chociaż nie bardzo śnieżnie.

Trasa Nowy Młyn – tereny rezerwatu archeologicznego Rydno – Stary Młyn. W starym młynie mała stadnina fiordów.

Rydno – rezerwat archeologiczny rozciągający się wzdłuż rzeki Kamiennej od północno-wschodniej części Skarżyska-Kamiennej aż po górę Św. Rocha pod Wąchockiem, obejmujący zespół głównie paleolitycznych osad przemysłowych oraz kopalnię hematytu.

Mroźno… mroźniej…

W okresie jesiennym przy występujących porannych przymrozkach można się pokusić o próby fotografii zamrożonych roślin.

Jest to moje trzecie podejście do tematu – chociaż czekam na okres kiedy to zaczyna osadzać się szadź wówczas kryształki lodu są dużo większe i tworzą bardziej fantastyczne kształty.

Rośliny pokryte kryształkami lodu nabierają innych kształtów i kolorów na razie są to zmiany chwilowe – wystarczy delikatne ogrzanie promieniami słońca i efekt zamrożenia znika…

Uroczysko „Pięty” – [Fotoszuflada X]

Uroczysko „Pięty” położone w naturalnym obniżeniu pomiędzy dwoma pasmami niewysokich wzniesień. Od południa graniczy z Płaskowyżem Suchedniowskim, a od północnego wschodu z południową częścią Garbu Gielniowskiego z tzw. Wzgórzami Niekłańsko – Bliżyńskimi. Podłoże stanowią głównie gleby bielicowe, częściowo oglejone. Miejscami występuje podłoże gliniaste, które jest mniej przepuszczalne. To powoduje stałe wysokie zawilgocenie podłoża.
Jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozległych obszarów łąk i mokradeł w północnej części województwa świętokrzyskiego. Stanowi oazę bioróżnorodności o niezaprzeczalnych walorach naukowo – poznawczych. Dzięki zróżnicowaniu siedliskowemu – od bagien po suche skrawki wrzosowisk na niewielkich pagórkach cechuje się niespotykaną liczbą gatunków roślin i zwierząt.

Więcej o tym miejscu: Przyroda Skarżyska

 

Zdjęcia uroczyska i okolic zostały wykonane w listopadzie 2006 roku aparatem Canon A95.

 

Wąchock – Klasztor Cystersów [Fotoszuflada IX]

W 2008 r Grupa Co-arto odwiedziła Zespół kościelno-klasztorny Cystersów w Wąchocku. Mieliśmy okazję wykonać ciekawe zdjęcia wnętrz klasztoru.
Sam zespół kościelno-klasztorny pochodzi z XII wieku z romańskim kapitularzem przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym jest prawdziwą mieszanką stylów architektonicznych. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Pozostałością po epoce gotyku są podniesione szczyty oraz ślady gotyckiej dobudówki po północnej stronie budowli. Natomiast klasztor został całkowicie przebudowany w XVII w., zachowały się jednak niektóre wnętrza z XIII w. Należy do nich sala zebrań zakonników (kapitularz), uważana za najpiękniejsze wnętrze romańskie w Polsce. Romańska jest również sala pracy zakonników (fraternia), karcer pod schodami, natomiast piękna jadalnia (refektarz) z poł. XIII w. jest już wczesnogotycka.

 

Bajkowy Kalendarz [Fotoszuflada VIII]

Sesja zdjęciowa do projektu „Bajkowy Kalendarz 2011”. Sesja ta odbyła się wiosna 2010 r. Teraz przy przeglądaniu archiwum postanowiłem ją wrzucić na stronę.

Projekt został zrealizowany, wydany został kalendarz dla Domu Dziecka w Skarżysku-Kamiennej, a całkowity dochód z jego sprzedaży pozwolił dzieciom wyjechać na wakacje. W sesji uczestniczyły dzieci z domu dziecka.