Muzeum Techniki – Starachowice [Fotoszuflada IV]

12 czerwca 2011

Zdjęcia wykonane podczas pleneru w Starachowickim Muzeum Technik w roku 2007.

Część 1 (część 2 jak odnajdę ją na dysku)