Kobyla Góra – cmentarz żydowski

15 marca 2014

Pozostałości cmentarza żydowskiego w Kobylej Górze.

Cmentarz żydowski w Kobylej Górze znajduje się w lesie, w pobliżu ośrodka wypoczynkowego „Nad Zalewem”. Nekropolia została założona pod koniec XVIII wieku. Podobnie jak w innych gminach żydowskich, także w Kobylej Górze istniało bractwo pogrzebowe, z języka hebrajskiego zwane Chewra Kadisza. Zadaniem członków bractwa było organizowanie pochówków, przygotowywanie zwłok do pogrzebu czy czuwanie przy zmarłym od chwili zgonu do pochówku. Podczas II wojny światowej zniszczono nagrobki oraz ogrodzenie z cegły. W latach PRL opuszczony cmentarz coraz bardziej popadał w ruinę. W 1992 roku mieszkańcy Kobylej Góry uporządkowali teren nekropolii, a z pozostałych macew i ich fragmentów ustawiono lapidarium wraz z tablicą pamiątkową o treści: „Ruiny cmentarza żydowskiego (1770 – 1945). Żydom polskim przez pamięć wspólnej niedoli – Społeczeństwo. 1992”.

Fragment opisu cmentarza ze strony: http://www.kirkuty.xip.pl/kobylagora.htm

[gdl_gallery title=”kirkut-w-kobylej-gorze” width=”108″ height=”108″]