Blog

Fotoszuflada 7 lipca 2011 Chmury II [Fotoszuflada VII]

Zdjęcia zrobione w 2007 roku i wykopane przy okazji porządków na dysku…

Fotoszuflada 2 lipca 2011 Jarocin [Fotoszuflada VI]

Zdjęcia z pobytu w Jarocinie wykonane w latach 2007 i 2008.  

Fotoszuflada 12 czerwca 2011 Muzeum Techniki – Starachowice [Fotoszuflada IV]

Zdjęcia wykonane podczas pleneru w Starachowickim Muzeum Technik w roku 2007. Część 1 (część 2 jak odnajdę ją na dysku)

blog category 21 czerwca 2010 Ładne kwiatki…

Zdjęcia zrobione w latach 2006-2008. Jak uporządkuję archiwum dodam więcej.